Úradná tabuľa ÚJD SR

191/2022

č. rozhodnutia: 191/2022

č. správneho konania: 2510-2022

žiadateľ: Juraj Žiga

dátum vydania: 21.07.2022

dátum právoplatnosti: 30.08.2022

Prílohy:

2510-2022_Rozhodnutie_191_2022_R191_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023