Úradná tabuľa ÚJD SR

190/2024

č. rozhodnutia: 190/2024

č. správneho konania: 1993-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 26.04.2024

Prílohy:

1993-2024_Rozhodnutie_190_2024_LR_190_2024_PovolenienaOPZ_uvJZM3a4doprev_SE_spk_1993-2024.pdf

Aktualizácia: 29.04.2024