Úradná tabuľa ÚJD SR

190/2024

č. rozhodnutia: 190/2024

č. správneho konania: 1993-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 26.04.2024

dátum právoplatnosti: 30.05.2024

Prílohy:

1993-2024_Rozhodnutie_190_2024_Rvv_190_2024_spk1993_2024_vyčiernené.pdf

Aktualizácia: 06.06.2024