Úradná tabuľa ÚJD SR

19/2024

č. rozhodnutia: 19/2024

č. správneho konania: 1289-2024

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 15.01.2024

dátum právoplatnosti: 01.02.2024

Prílohy:

1289-2024_Rozhodnutie_19_2024_Rozhodnutie_19_2024.pdf

Aktualizácia: 01.02.2024