Úradná tabuľa ÚJD SR

19/2023

č. rozhodnutia: 19/2023

č. správneho konania: 749-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 07.02.2023

dátum právoplatnosti: 03.04.2023

Prílohy:

749-2024_Rozhodnutie_19_2023_Rozhodnutie_19_2023_07022023.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024