Úradná tabuľa ÚJD SR

189/2024

č. rozhodnutia: 189/2024

č. správneho konania: 1624-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 24.06.2024

Prílohy:

1624-2024_Rozhodnutie_189_2024_R 189_2024.pdf

Aktualizácia: 24.06.2024