Úradná tabuľa ÚJD SR

189/2023

č. rozhodnutia: 189/2023

č. správneho konania: 1832-2023

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 15.06.2023

dátum právoplatnosti: 03.07.2023

Prílohy:

1832-2023_Rozhodnutie_189_2023_R_189_2023(zmena_PP_TVŠZ VUJE)_final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023