Úradná tabuľa ÚJD SR

188/2024

č. rozhodnutia: 188/2024

č. správneho konania: 1696-2024

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 24.04.2024

dátum právoplatnosti: 11.05.2024

Prílohy:

1696-2024_Rozhodnutie_188_2024_Rozhodnutie_188_2024.pdf

Aktualizácia: 22.05.2024