Úradná tabuľa ÚJD SR

188/2023

č. rozhodnutia: 188/2023

č. správneho konania: 1949-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 15.06.2023

dátum právoplatnosti: 18.07.2023

Prílohy:

1949-2023_Rozhodnutie_188_2023_Rozhodnutie_188_2023_4982_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023