Úradná tabuľa ÚJD SR

187/2024

č. rozhodnutia: 187/2024

č. správneho konania: 995-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 30.04.2024

dátum právoplatnosti: 16.05.2024

Prílohy:

995-2024_Rozhodnutie_187_2024_Rozhodnutie_187_2024.002.pdf

Aktualizácia: 20.05.2024