Úradná tabuľa ÚJD SR

187/2023

č. rozhodnutia: 187/2023

č. správneho konania: 1970-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 15.06.2023

dátum právoplatnosti: 18.07.2023

Prílohy:

1970-2023_Rozhodnutie_187_2023_UJD SR 1970-2023_Rozhodnutie č. 187_2023_JE V-2.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023