Úradná tabuľa ÚJD SR

186/2024

č. rozhodnutia: 186/2024

č. správneho konania: 1623-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 23.04.2024

dátum právoplatnosti: 10.05.2024

Prílohy:

1623-2024_Rozhodnutie_186_2024_Rozhodnutie_186_2024.pdf

Aktualizácia: 15.05.2024