Úradná tabuľa ÚJD SR

186/2023

č. rozhodnutia: 186/2023

č. správneho konania: 2210-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.06.2023

dátum právoplatnosti: 05.07.2023

Prílohy:

2210-2023_Rozhodnutie_186_2023_UJD SR 2210-2023 Rozhodnutie_186_2023, MO34.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023