Úradná tabuľa ÚJD SR

185/2024

č. rozhodnutia: 185/2024

č. správneho konania: 1614-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 22.04.2024

dátum právoplatnosti: 09.05.2024

Prílohy:

1614-2024_Rozhodnutie_185_2024_Rozhodnutie_185_2024.pdf

Aktualizácia: 10.05.2024