Úradná tabuľa ÚJD SR

185/2023

č. rozhodnutia: 185/2023

č. správneho konania: 1901-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 15.06.2023

dátum právoplatnosti: 07.07.2023

Prílohy:

1901-2023_Rozhodnutie_185_2023_R_185_2023_Súhlas na RZ PP OSZ_VnPM_ÚdržbaEMO.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023