Úradná tabuľa ÚJD SR

185/2022

č. rozhodnutia: 185/2022

č. správneho konania: 652-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 11.07.2022

dátum právoplatnosti: 29.07.2022

Prílohy:

652-2024_Rozhodnutie_185_2022_RZ1852022 vybielené.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024