Úradná tabuľa ÚJD SR

184/2023

č. rozhodnutia: 184/2023

č. správneho konania: 1859-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 14.06.2023

dátum právoplatnosti: 06.07.2023

Prílohy:

1859-2023_Rozhodnutie_184_2023_R184_2023_SzVi_HaLa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023