Úradná tabuľa ÚJD SR

184/2022

č. rozhodnutia: 184/2022

č. správneho konania: 2262-2022

žiadateľ: SE

dátum vydania: 11.07.2022

dátum právoplatnosti: 29.07.2022

Prílohy:

2262-2022_Rozhodnutie_184_2022_RZ1842022 vybielené.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022