Úradná tabuľa ÚJD SR

183/2024

č. rozhodnutia: 183/2024

č. správneho konania: 28-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 19.04.2024

dátum právoplatnosti: 19.04.2024

Prílohy:

28-2024_Rozhodnutie_183_2024_rozhodnutie.183_2024.pdf

Aktualizácia: 22.04.2024