Úradná tabuľa ÚJD SR

183/2023

č. rozhodnutia: 183/2023

č. správneho konania: 1991-2023

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 19.06.2023

dátum právoplatnosti: 06.07.2023

Prílohy:

1991-2023_Rozhodnutie_183_2023_R_183_2023(súhlasu na_RZ_PP_OSZ_PVnRPS JZ EBO lektori_VnRPS_VUJE).pdf

Aktualizácia: 13.11.2023