Úradná tabuľa ÚJD SR

183/2022

č. rozhodnutia: 183/2022

č. správneho konania: 2420-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 23.06.2022

dátum právoplatnosti: 12.07.2022

Prílohy:

2420-2022_Rozhodnutie_183_2022_R183_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023