Úradná tabuľa ÚJD SR

182/2024

č. rozhodnutia: 182/2024

č. správneho konania: 2203-2024

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 19.04.2024

dátum právoplatnosti: 06.05.2024

Prílohy:

2203-2024_Rozhodnutie_182_2024_Rozhodnutie_182_2024.pdf

Aktualizácia: 15.05.2024