Úradná tabuľa ÚJD SR

182/2022

č. rozhodnutia: 182/2022

č. správneho konania: 2145-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 23.06.2022

dátum právoplatnosti: 12.07.2022

Prílohy:

2145-2022_Rozhodnutie_182_2022_R182_2022_GrOt_eR.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023