Úradná tabuľa ÚJD SR

181/2024

č. rozhodnutia: 181/2024

č. správneho konania: 1748-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 18.04.2024

dátum právoplatnosti: 07.05.2024

Prílohy:

1748-2024_Rozhodnutie_181_2024_Rozhodnutie_181_2024.pdf

Aktualizácia: 16.05.2024