Úradná tabuľa ÚJD SR

181/2023

č. rozhodnutia: 181/2023

č. správneho konania: 2074-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 12.06.2023

dátum právoplatnosti: 28.06.2023

Prílohy:

2074-2023_Rozhodnutie_181_2023_Rozhodnutie_181_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023