Úradná tabuľa ÚJD SR

181/2022

č. rozhodnutia: 181/2022

č. správneho konania: 2441-2022

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 20.06.2022

dátum právoplatnosti: 14.07.2022

Prílohy:

2441-2022_Rozhodnutie_181_2022_Roz 181_2022 DMS.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022