Úradná tabuľa ÚJD SR

181/2022

č. rozhodnutia: 181/2022

č. správneho konania: 653-2024

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 20.06.2022

dátum právoplatnosti: 14.07.2022

Prílohy:

653-2024_Rozhodnutie_181_2022_Roz 181_2022 DMS.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024