Úradná tabuľa ÚJD SR

180/2024

č. rozhodnutia: 180/2024

č. správneho konania: 2202-2024

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 19.04.2024

dátum právoplatnosti: 06.05.2024

Prílohy:

2202-2024_Rozhodnutie_180_2024_Rozhodnutie_180_2024.pdf

Aktualizácia: 14.05.2024