Úradná tabuľa ÚJD SR

180/2023

č. rozhodnutia: 180/2023

č. správneho konania: 2144-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 12.06.2023

dátum právoplatnosti: 28.06.2023

Prílohy:

2144-2023_Rozhodnutie_180_2023_Rozhodnutie_180_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023