Úradná tabuľa ÚJD SR

18/2023

č. rozhodnutia: 18/2023

č. správneho konania: 1016-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 19.01.2023

Prílohy:

1016-2023_Rozhodnutie_18_2023_Rozhodnutie_18_2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023