Úradná tabuľa ÚJD SR

18/2022

č. rozhodnutia: 18/2022

č. správneho konania: 997-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 28.01.2022

dátum právoplatnosti: 02.03.2022

Prílohy:

997-2022_Rozhodnutie_18_2022_R018_2022_NoTo_final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023