Úradná tabuľa ÚJD SR

179/2024

č. rozhodnutia: 179/2024

č. správneho konania: 2091-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 16.04.2024

dátum právoplatnosti: 03.05.2024

Prílohy:

2091-2024_Rozhodnutie_179_2024_Rozhodnutie_179_2024.pdf

Aktualizácia: 03.05.2024