Úradná tabuľa ÚJD SR

179/2023

č. rozhodnutia: 179/2023

č. správneho konania: 2120-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 12.06.2023

dátum právoplatnosti: 28.06.2023

Prílohy:

2120-2023_Rozhodnutie_179_2023_Rozhodnutie_179_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023