Úradná tabuľa ÚJD SR

178/2024

č. rozhodnutia: 178/2024

č. správneho konania: 2119-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 16.04.2024

dátum právoplatnosti: 03.05.2024

Prílohy:

2119-2024_Rozhodnutie_178_2024_Rozhodnutie_178_2024.pdf

Aktualizácia: 03.05.2024