Úradná tabuľa ÚJD SR

178/2023

č. rozhodnutia: 178/2023

č. správneho konania: 1870-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 12.06.2023

dátum právoplatnosti: 28.06.2023

Prílohy:

1870-2023_Rozhodnutie_178_2023_Rozhodnutie_178_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023