Úradná tabuľa ÚJD SR

177/2024

č. rozhodnutia: 177/2024

č. správneho konania: 1860-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.04.2024

dátum právoplatnosti: 02.05.2024

Prílohy:

1860-2024_Rozhodnutie_177_2024_Rozhodnutie_177_2024.pdf

Aktualizácia: 02.05.2024