Úradná tabuľa ÚJD SR

177/2022

č. rozhodnutia: 177/2022

č. správneho konania: 2270-2022

žiadateľ: SE

dátum vydania: 13.06.2022

dátum právoplatnosti: 30.06.2022

Prílohy:

2270-2022_Rozhodnutie_177_2022 _R_177_2022 SE_PISM a EPZK.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023