Úradná tabuľa ÚJD SR

176/2024

č. rozhodnutia: 176/2024

č. správneho konania: 1689-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.04.2024

dátum právoplatnosti: 03.05.2024

Prílohy:

1689-2024_Rozhodnutie_176_2024_Rozhodnutie_176_2024.pdf

Aktualizácia: 15.05.2024