Úradná tabuľa ÚJD SR

176/2023

č. rozhodnutia: 176/2023

č. správneho konania: 2307-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.06.2023

dátum právoplatnosti: 28.06.2023

Prílohy:

2307-2023_Rozhodnutie_176_2023_Rozhodnutie_176_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023