Úradná tabuľa ÚJD SR

176/2022

č. rozhodnutia: 176/2022

č. správneho konania: 1708-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 14.09.2022

dátum právoplatnosti: 15.10.2022

Prílohy:

1708-2022_Rozhodnutie_176_2022_Rozhodnutie 176_2022 právoplatné.002.pdf

Aktualizácia: 18.07.2024