Úradná tabuľa ÚJD SR

176/2022

č. rozhodnutia: 176/2022

č. správneho konania: 1708-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 14.09.2022

Prílohy:

1708-2022_Rozhodnutie_176_2022_UJD SR 1708-2022 rozhodnutie_ SE-EMO 12.pdf

Aktualizácia: 14.09.2022