Úradná tabuľa ÚJD SR

175/2024

č. rozhodnutia: 175/2024

č. správneho konania: 2050-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.04.2024

dátum právoplatnosti: 03.05.2024

Prílohy:

2050-2024_Rozhodnutie_175_2024_Rozhodnutie_175_2024.pdf

Aktualizácia: 06.05.2024