Úradná tabuľa ÚJD SR

175/2023

č. rozhodnutia: 175/2023

č. správneho konania: 875-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 08.06.2023

dátum právoplatnosti: 14.06.2023

Prílohy:

875-2024_Rozhodnutie_175_2023_R_175_2023.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024