Úradná tabuľa ÚJD SR

175/2023

č. rozhodnutia: 175/2023

č. správneho konania: 2058-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 08.06.2023

dátum právoplatnosti: 14.06.2023

Prílohy:

2058-2023_Rozhodnutie_175_2023_R_175_2023.pdf

Aktualizácia: 23.08.2023