Úradná tabuľa ÚJD SR

174/2023

č. rozhodnutia: 174/2023

č. správneho konania: 2150-2023

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 07.06.2023

dátum právoplatnosti: 27.06.2023

Prílohy:

2150-2023_Rozhodnutie_174_2023_Rozhodnutie_174_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023