Úradná tabuľa ÚJD SR

174/2022

č. rozhodnutia: 174/2022

č. správneho konania: 2093-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 06.06.2022

dátum právoplatnosti: 01.07.2022

Prílohy:

2093-2022_Rozhodnutie_174_2022_Anonymizované rozhodnutie R_174_2022_UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023