Úradná tabuľa ÚJD SR

173/2024

č. rozhodnutia: 173/2024

č. správneho konania: 813-2024

žiadateľ: JESS

dátum vydania: 24.04.2024

dátum právoplatnosti: 30.05.2024

Prílohy:

813-2024_Rozhodnutie_173_2024_R173_2024_JESS_anonymizované.pdf

Aktualizácia: 03.06.2024