Úradná tabuľa ÚJD SR

173/2023

č. rozhodnutia: 173/2023

č. správneho konania: 2301-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 12.06.2023

dátum právoplatnosti: 28.06.2023

Prílohy:

2301-2023_Rozhodnutie_173_2023_Rozhodnutie_173_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023