Úradná tabuľa ÚJD SR

173/2022

č. rozhodnutia: 173/2022

č. správneho konania: 1936-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.06.2022

dátum právoplatnosti: 13.07.2022

Prílohy:

1936-2022_Rozhodnutie_173_2022_R173_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023