Úradná tabuľa ÚJD SR

172/2024

č. rozhodnutia: 172/2024

č. správneho konania: 1749-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 17.04.2024

dátum právoplatnosti: 04.05.2024

Prílohy:

1749-2024_Rozhodnutie_172_2024_UJD SR 1749-2024, Rozhodnutie, MO 34 .pdf

Aktualizácia: 14.05.2024