Úradná tabuľa ÚJD SR

172/2023

č. rozhodnutia: 172/2023

č. správneho konania: 2252-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 28.06.2023

dátum právoplatnosti: 17.07.2023

Prílohy:

2252-2023_Rozhodnutie_172_2023_172.pdf

Aktualizácia: 23.08.2023