Úradná tabuľa ÚJD SR

171/2023

č. rozhodnutia: 171/2023

č. správneho konania: 2211-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.06.2023

dátum právoplatnosti: 22.06.2023

Prílohy:

2211-2023_Rozhodnutie_171_2023_Rozhodnutie_171_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023