Úradná tabuľa ÚJD SR

170/2024

č. rozhodnutia: 170/2024

č. správneho konania: 18-2024

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 12.04.2024

dátum právoplatnosti: 16.05.2024

Prílohy:

18-2024_Rozhodnutie_170_2024_UJD SR 18-2024, Rozhodnutie, JE EBO V-2_A.002.pdf

Aktualizácia: 21.05.2024