Úradná tabuľa ÚJD SR

170/2023

č. rozhodnutia: 170/2023

č. správneho konania: 1840-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.06.2023

dátum právoplatnosti: 22.06.2023

Prílohy:

1840-2023_Rozhodnutie_170_2023_Rozhodnutie_170_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023